Giuseppe Modica - Attivita' didattica

Corsi - Anno accademico 2008-2009

Analisi Matetatica (270), 12 CFU

Metodi matematici per l'ingegneria (509), 6 CFU

Matematica discreta (509), 5 CFU

Equazioni alle derivate parziali (509), 6 CFU

Ulteriori impegni didattici

Analisi Matematica I (509), 6 CFU

Analisi matematica II (509), 6 CFU